Statut

Statut

Dlaczego statut?

Regulaminy są przepisami ustanowionymi przez radę gminy dla gminy Rüdersdorf bei Berlin. Nie mogą one być sprzeczne z prawem stanowym lub federalnym.