Nadruk

Nadruk


Redaktor

Gmina Rüdersdorf bei Berlin Burmistrz Hans-Striegelski-Straße 5 15562 Rüdersdorf bei Berlin Adres pocztowy: P.O. Box 07 15558 Rüdersdorf bei Berlin Telefon: +49 (0) 3 36 38 / 85 0 Faks: +49 (0) 3 36 38 / 26 02 Strona główna:www.ruedersdorf.de

Kontakt:
Poprzez formularz kontaktowy Obowiązkowe informacje zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach (TMG) Odpowiedzialny redaktor / nazwa odpowiedzialnego administratora (odpowiedzialnego w rozumieniu niemieckiej ustawy o telemediach):
Sabine Löser, MayorRedakcja online Dział personalny Telefon: +49(0)33638 85-314, -316 E-mail:ortsleben@ruedersdorf.de.


Projekt, CMS i realizacja Chamaeleon Aktiengesellschaft für innovative Netzlösungen Robert-Bosch-Straße 12 / Haus IV 56410 Montabaurwww.chamaeleon.de


Dane bankowe gminy Konto: 2308370150 Sort code: 170 540 40 IBAN: DE 80 1705 4040 2308 3701 50 BIC: WELADED1MOL

 • 2. wyłączenie odpowiedzialności w przypadku problemów z aktualnością lub błędów w treści

  Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były prawidłowe, kompletne i aktualne. Niemniej jednak nie można wykluczyć błędów i niejasności.

  Jeśli uważają Państwo, że podane informacje są błędne lub nieaktualne, prosimy o poinformowanie nas o tym pocztą elektroniczną na adres info[at]rudersdorf.de.

  Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec nas z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa z naszej strony.

  Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe.

 • 3. zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych  Jako dostawca treści jesteśmy odpowiedzialni za nasze "własne treści", które jako gmina Rüdersdorf bei Berlin udostępniamy do użytku zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Niniejsza strona internetowa zawiera odsyłacze ("linki") do treści udostępnianych przez innych dostawców.

  Jesteśmy odpowiedzialni za te treści osób trzecich tylko wtedy, gdy mamy o nich pozytywną wiedzę (tj. również o treściach niezgodnych z prawem lub karalnych), jeśli wyraźnie odnosimy się do tych treści i jeśli jest dla nas technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec ich wykorzystaniu. Jednak "linki" są zawsze "żywymi" (dynamicznymi) odniesieniami. Chociaż sprawdziliśmy treści osób trzecich pod kątem możliwej odpowiedzialności cywilnej lub karnej w momencie pierwszego utworzenia linku, nie jesteśmy zobowiązani do ciągłego sprawdzania treści, do których odwołujemy się na tych stronach, pod kątem zmian, które mogłyby spowodować nową odpowiedzialność.

  O ile nie ma wyraźnego odniesienia do treści, nie można zakładać znajomości w szczególności aktualnych treści. Tylko wtedy, gdy ustalimy lub zostaniemy poinformowani przez inne osoby, że konkretna oferta, do której podaliśmy link, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną, usuniemy odniesienie do tej oferty, o ile jest to dla nas technicznie możliwe i uzasadnione. Na techniczną możliwość i zasadność nie ma wpływu fakt, że dostęp do nielegalnej lub przestępczej oferty można uzyskać z innych serwerów, nawet po uniemożliwieniu dostępu z naszej strony głównej.

 • 4. prawo autorskie i prawo dotyczące etykietowania

  Wszystkie strony naszej witryny podlegają prawom autorskim. Dotyczy to w szczególności wszystkich treści publikowanych na stronach internetowych, takich jak

  • Teksty
  • Zdjęcia
  • Grafika
  • Układ, w tym ogólny układ na stronach internetowych

   
  Powielanie lub wykorzystywanie takich tekstów, nawet w części, w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych oraz ich publikacja - w tym w Internecie - jest dozwolona wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą. Komercyjne wykorzystanie jakichkolwiek elementów tej strony internetowej jest niedozwolone! Przedruk i ocena komunikatów prasowych i przemówień jest dozwolona wyłącznie z prawidłowym i pełnym odniesieniem do źródła.  Uprzednia pisemna zgoda na publikację stron internetowych do prywatnego, niekomercyjnego użytku może zostać udzielona przez redakcję online w indywidualnych przypadkach. Nieautoryzowane powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron będzie ścigane na mocy prawa karnego i cywilnego.

  Staramy się przestrzegać praw autorskich do wykorzystywanych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sami stworzyliśmy lub wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji.

  W przypadku linków do naszej strony internetowej każdy operator strony internetowej jest jednak zobowiązany do sprawdzenia treści danej strony na własną odpowiedzialność i, w razie potrzeby, do usunięcia swojego linku. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli.

  Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Wszystkie zdjęcia - o ile nie zaznaczono inaczej - pochodzą z archiwum gminy Rüdersdorf koło Berlina lub zostały udostępnione gminie bez licencji.

  O ile nie zaznaczono inaczej, te zdjęcia z archiwum gminy zostały stworzone przez pracowników gminy Rüdersdorf bei Berlin lub Stephena Ruebsama (Kreativkontor Ruebsam) lub Rüdersdorfer Kultur GmbH lub Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf lub uzyskane z Pixabay. Prawa do opublikowanych utworów chronionych prawem autorskim, stworzonych przez samą gminę Rüdersdorf bei Berlin lub przez pracowników lub inne osoby, również pozostają wyłącznie w gestii gminy Rüdersdorf bei Berlin. Powielanie, rozpowszechnianie i/lub przetwarzanie i/lub wykorzystywanie takich zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

 • 5. korzystanie z adresów e-mail  Podane adresy e-mail służą do komunikacji bez podpisu elektronicznego i/lub szyfrowania. Prawnie wiążące oświadczenia i wnioski, które zgodnie z obowiązującym prawem wymagają formy pisemnej i mogą być zastąpione wyłącznie dokumentem elektronicznym w połączeniu z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, muszą być zatem nadal wysyłane pocztą.

 • 6. skuteczność prawna

  Jeśli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

 • MAERKER i MAERKERplus

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Samorządu Lokalnego Brandenburgii jest korporacją publiczną. Jest reprezentowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych Karla-Heinza Schrötera.  Wydawca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Samorządowych Brandenburgii Henning-von-Tresckow-Straße 9-13 14467 Poczdam Telefon: +49 331 8660 Faks: +49 331 293788 E-mail:
  poststelle@mik.brandenburg.deOdpowiedzialny za treść niniejszej strony internetowej zgodnie z § 5 TMG i § 55 RstV: Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin Die Bürgermeisterin Hans-Striegelski-Straße 5 15562 Rüdersorf bei Berlin Telefon: +49 33638 85-0 Fax:

  +49 33638 2602 E-mail:info@ruedersdorf.deOdpowiedzialny za treść zgodnie z § 5 TMG i § 55 RStV: Alexander Reetz (osoba kontaktowa MAERKER/MAERKERplus) E-mail:maerker@ruedersdorf.deWsparcietechniczne: Kommunales Anwendungszentrum Brandenburg beim Zentralen IT-Dienstleister (ZIT-BB) Steinstraße 104-106 14480 Potsdam Telefon: +49331 39-9050 lub 9051 E-mail:kaz@zit-bb.brandenburg.de

 • Odpowiedzialność za treść

  Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 (1) TMG (niemiecka ustawa o telemediach) i ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia informacji o konkretnym naruszeniu. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.