Koncepcja ochrony klimatu

Koncepcja ochrony klimatu

Przykładowy obraz

Koncepcja ochrony klimatu

W październiku 2016 r. gmina Rüdersdorf bei Berlin przyjęła zintegrowaną koncepcję ochrony klimatu. Celem koncepcji jest opracowanie zaleceń dotyczących działań, które pozwolą gminie Rüdersdorf bei Berlin zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, obniżyć koszty operacyjne, a tym samym odciążyć budżet i wygenerować lokalny wzrost gospodarczy, a tym samym wpływy z podatków. Zintegrowane koncepcje ochrony klimatu obejmują wszystkie obszary i sektory związane z klimatem. Komponenty koncepcji obejmują

  • Opracowanie aktualizowanego bilansu energii i CO2
  • Analiza potencjału redukcji emisji CO2
  • Zalecenia dotyczące działań w formie katalogu środków
  • Koncepcje controllingu i public relations