Dom kultury Bridge

CITIZEN CENTRE bRÜCKE

Zarządzanie dzielnicą i punkt kontaktowy w dzielnicy mieszkaniowej Brückenstraße - Friedrich-Engels-Ring

Dom kultury Bridge

Dom kultury Bridge

Dom kultury Bridge

Centrum społeczności Brücke jest środkiem programu rozwoju miejskiego "Spójność społeczna" w dzielnicy mieszkaniowej Brückenstraße/Friedrich-Engels-Ring i łączy interesariuszy z polityki, administracji, biznesu i stowarzyszeń z mieszkańcami w ramach zarządzania dzielnicą.

Celem jest przyczynienie się do poprawy środowiska mieszkaniowego i dzielnicy, a także rozwój oferty społecznej i kulturalnej dla mieszkańców poprzez tworzenie sieci kontaktów i wymianę (np. w radzie dzielnicy). Fundusz działania zapewnia między innymi finansowanie małych działań i wydarzeń sąsiedzkich.

Dom kultury jest również punktem kontaktowym i informacyjnym dla mieszkańców w każdym wieku i w każdej sytuacji, a w razie potrzeby kieruje ich do odpowiednich ośrodków doradztwa i placówek wsparcia.

Odwiedzający mogą bezpłatnie korzystać z komputera, Internetu, kserokopiarki i drukarki, a także z wymiany książek.

Jako miejsce wydarzeń, dom kultury oferuje klubom, wolontariuszom, grupom (samopomocy) i sąsiadom przestrzeń do spotkań, zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także wydarzeń informacyjnych.