ustawa o ochronie sygnalistów

Ustawa o ochronie sygnalistów

Możliwość zgłaszania skarg

Ustawa o ochronie sygnalistów

Ustawa o ochronie sygnalistów


Sposoby i kontakt w celu zgłaszania skarg
 

Kontakt:
Pan Seidenschwarz, urzędnik biura ds. zgłaszania nieprawidłowości

 

Jakie skargi i naruszenia można zgłaszać?

Nadużycia i naruszenia mogą dotyczyć między innymi następujących obszarów:

 • zamówienia publiczne,
 • Usługi finansowe, produkty finansowe i rynki finansowe, a także zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • Bezpieczeństwo i zgodność produktów,
 • Bezpieczeństwo na drodze,
 • Ochrona środowiska,
 • Ochrona przed promieniowaniem i bezpieczeństwo jądrowe,
 • Bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
 • zdrowie publiczne,
 • Ochrona konsumentów,
 • Ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych;
   
 • Naruszenie interesów finansowych Unii w rozumieniu art. 325 TFUE i zgodnie z bardziej szczegółową definicją zawartą w odpowiednich środkach unijnych;
   
 • naruszenia zasad rynku wewnętrznego w rozumieniu art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych reguł konkurencji i pomocy państwa, a także naruszenia zasad rynku wewnętrznego w związku z działaniami naruszającymi przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w związku z porozumieniami mającymi na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem obowiązującego prawa podatkowego od osób prawnych.