Koncepcja turystyki

Koncepcja turystyki

Przykładowy obraz

Koncepcja turystyki

W 2023 r. gmina Rüdersdorf bei Berlin przyjęła koncepcję turystyki , która jest dostosowana do indywidualnych uwarunkowań gminy i służy jako przewodnik dla polityków, administratorów i firm turystycznych w gminie dla wszystkich przyszłych działań związanych z turystyką w mieście.

W celu opracowania koncepcji turystyki zorganizowano kilka warsztatów. Podsumowanie wyników można znaleźć w obszarze pobierania. Raz w roku rada gminy jest informowana o realizacji koncepcji.