Misja

Co nas napędza

Misja

Nasz wizerunek jako administracji

Gmina Rüdersdorf niedaleko Berlina jest kosmopolityczną i zróżnicowaną społecznością. Ze wszystkimi swoimi historycznymi przerwami, nacięciami i szczególnymi cechami, oferuje zarówno wyzwania, jak i możliwości.

Jako pracownicy jesteśmy częścią społeczności i ludzi, którzy tu mieszkają. Doceniające, pełne szacunku i otwarte podejście zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne jest podstawą naszej codziennej pracy. Jako pracownicy administracji stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji.

Tarcia, konflikty i sprzeczności mogą pojawiać się w naszych codziennych kontaktach ze sobą nawzajem i z lokalnymi mieszkańcami. Uznajemy otwartą i uczciwą dyskusję oraz wynikające z niej wyzwania jako część demokratycznej struktury administracyjnej.

Administracja miejska i wszystkie podległe jej jednostki są dostawcami usług dla ludzi, którzy tu mieszkają. Postrzegamy naszą pracę jako misję, a nie prośbę.

Dostosowujemy nasze usługi do potrzeb stale zmieniającego się i dynamicznego społeczeństwa i postrzegamy siebie jako dostawcę usług dla mieszkańców. Czyniąc to, działamy w oparciu o obowiązujące prawo. Bierzemy pod uwagę potrzeby i sytuację ludzi. Słuchamy ich, jesteśmy otwarci na ich obawy i reagujemy odpowiednio do sytuacji.

Naszym celem jest stawanie się lepszym każdego dnia. Wspólnie stale optymalizujemy nasze procesy. Podstawą tego jest organizacja ucząca się. Błędy i krytyka są okazją do poprawy naszej pracy. Menedżerowie zapewniają, że odbywa się to w sposób doceniający, a kultura uczenia sięiciągłego doskonalenia jest aktywnie praktykowana.

Celem naszych działań jest znalezienie rozwiązań dla stojących przed nami wyzwań.

Postrzegamy cyfryzację jako szansę. Pomaga ona skuteczniej organizować procesy, zmniejszać obciążenie pracą i oszczędzać zasoby.


Misja gminy

W październiku 2015 r. rada gminy przyjęła deklarację misji dla naszej gminy. Wraz z rewizją Koncepcji Zintegrowanego Rozwoju Miejskiego(INSEK 2035), cele i wytyczne dotyczące handlu zostały zrewidowane i sformalizowane. To właśnie te cele i wartości kierują naszymi działaniami.

Zidentyfikowano cztery pięć obszarów działania

  • Życie i mieszkanie

Rüdersdorf niedaleko Berlina to atrakcyjna i przyjazna społeczność.

  • Gospodarka i turystyka

Rüdersdorf niedaleko Berlina oferuje miejsca pracy, silną gospodarkę i liczne atrakcje turystyczne.

  • Środowisko i zdrowie

Rüdersdorf niedaleko Berlina to ekologiczna i prozdrowotna społeczność.

  • Rodzina i sprawy społeczne

Rüdersdorf pod Berlinem promuje partycypację społeczną - międzypokoleniową i z poczuciem tradycji.

  • Ratusz i polityka

Rüdersdorf bei Berlin ma nowoczesną i zorientowaną na obywatela radę miejską i administrację.