Gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe

Budżet gminy obejmuje wszystkie dochody i wydatki gminy Rüdersdorf bei Berlin. Gmina sporządza budżet, aby mieć jasny obraz otrzymywanych i wydawanych pieniędzy. Zawiera on listę oczekiwanych dochodów i wydatków. Dochody są porównywane z niezbędnymi i planowanymi wydatkami, na przykład kosztami personelu lub kosztami budowy nowych dróg lub ośrodków opieki dziennej. Dochody są następnie porównywane z wydatkami i określa się, które nowe plany (inwestycje) można zrealizować za dostępne pieniądze. Budżet ten jest ważny przez określony czas, zazwyczaj jeden rok. Oczekiwane przychody to na przykład podatki, opłaty od państwa, dotacje lub opłaty.

Budżet jest przyjmowany przez radę gminy .

Statut budżetowy