Prace budowlane

Instalacja dodatkowej wagi wjazdowej

Prace budowlane prowadzone są na terenie cementowni. Dodatkowa waga wjazdowa zostanie zainstalowana w celu zwiększenia zdolności przeładunkowej na wjeździe, a tym samym poprawy sytuacji na drodze B1 w perspektywie długoterminowej. Podczas prac budowlanych mogą jednak występować sporadyczne utrudnienia w ruchu na drodze B1.